Ull/Kisa IL

Utmerkelser

Utmerkelser

Ullensaker/Kisa IL har 4 typer utmerkelser:

-  Oddvar Jensens Idrettspris deles ut hvert år på hovedlagets årsmøte.
   Prisen består av et diplom og kr. 5.000,- som økonomisk bidrag for videre satsning

-  UKI-Gutt / Jente deles ut på hovedlagets årsmøte når det er funnet verdig kandidat.
   Prisen består av krus med gravering og UKI-merke.

-  Årets Bragd ble innført i 2016, og den kan tildeles en utøver, et lag eller en gruppe. 
   Med prisen som normalt deles ut på hovedlagets årsmøte følger diplom og kr. 5.000,-

-  Æresmedlem utnevnes på hovedlagets årsmøte når det er funnet verdig kandidat.
   Prisen består av krus med gravering og UKI-merke.

Her kan du lese kriteriene for de ulike utmerkelsene, og i vedlegget til høyre på denne siden er liste over tidligere utdelinger.

Oddvar Jensens Idrettspris

Statutter vedtatt i hovedstyret 1996

Oddvar Jensen fikk Kulturprisen i 1995 (Ull/Kisa IL fikk den i 1994).

Deler av prisen, kr. 8.000, har han gitt til Ull/Kisa som fond til lovende yngre utøvere, ledere, dommere og trenere.

Gruppene kommer med forslag til kandidat til Hovedstyret 14 dager før årsmøtet, der den utvalgte blir overrakt kr. 5.000,-  og et diplom.

Beløpet skal gå til videreutdannelse av prisvinneren.

Det er ”prisverdig” av Oddvar Jensen å gjøre dette, så det er naturlig å gi det i hans navn.

Prisen deles ut på årsmøtet hvert år.

I Arbeidsutvalg-møte 8.1.1996 ble det foreslått å fortsette prisutdelingen etter at pengene Fra Oddvar Jensen er brukt opp, og det ble vedtatt av Hovedstyret 17.01.1996.

UKI Gutt / Jente

Statutter vedtatt av hovedstyret 1993

 1. ”UKI-jente/gutt” er en hedersbevisning som Ullensaker/Kisa Idrettslag gir for spesielt stor innsats for laget gjennom mange år.
 2. Det gis en gave i form av en pen gjenstand i tinn eller annet materiale med påmontert klubbmerke og med følgende tekst gravert: UKI-jente (eller UKI-gutt) 19xx i tanker, ord og gjerning NAVN
 3. ”UKI-jente/UKI-gutt” utdeles som hovedregel på lagets ordinære årsmøte, men kan også utdeles på spesielle lagsarrangementer som jubileumsfester etc.
 4. Hovedstyret oppnevner en komite av tidligere UKI-jente/gutt som avgjør hvem som skal tildeles utmerkelsen.
 5. ”UKI-jente/UKI-gutt” deles bare ut når komiteen mener det finnes verdig mottaker. Utdeling kan skje hvert år. Bare unntaksvis, og etter hovedstyrets godkjenning, kan det utdeles mer enn i hvert år, men aldi mer enn 2 hvert år.
 6. ”UKI-jente/UKI-gutt” kan bare tildeles en gang til samme medlem.
 7. For å komme i betraktning for ”UKI-jente/UKI-gutt” må voksen medlemskontingent være betalt i minst 5 år.
 8. Alle forpliktelser, av økonomisk eller annen art, skal være oppgjort før ”UKI-jent/UKI-gutt” kan mottas.
 9. ”UKI-jente/UKI-gutt” tildeles medlemmer som har bidratt på en positiv måte med å fremme idrettslagets interesser. Dette kan være gjennom oppgaver innen hovedstyret, gruppestyrer eller andre komiteer. Også ubetalte oppgaver som dommere, forretningsfører, lagleder, oppmenn etter trener gjennom mange år kan kvalifisere til utdeling. ”UKI-jente/UKI-gutt” skal ikke tildeles for personlige sportslige prestasjoner.
 10. Tildelingen er ment å være en påskjønnelse og takk for mangeårig virke og arbeid innen laget. Den skal være som en inspirasjon for videre arbeid for klubbens beste.
 11. Disse statutter vedtas av hovedstyret og gjelder inntil hovedstyret vedtar nye statutter.

Æresmedlem

 1. Æresmedlemskap er lagets høyest rangerte hedersbevisning.
 2. Tildeling av æresmedlemskap skal skje på lagets ordinære årsmøte.
 3. Æresmedlemskap er livsvarig, og et æresmedlem betaler ikke årlig medlemskontingent.
 4. Normalt krav til æresmedlemskap er at medlemmet tidligere er tildelt ”UKI-jente/gutt”, og at medlemmet også videre har utvist spesielt stor innsats for laget.

Et æresmedlem skal ha hatt valgte tillitsverv i laget over en lengre periode.

Ull/Kisa IL
Postadresse: Postboks 166, 2051 JESSHEIM

www.ullkisa.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift