Ullensaker/Kisa IL

Rekrutteringsplan

Rekrutteringsplan

Rekrutteringsplan

Ull/Kisa Fotball sitt rekrutterings område er Jessheim, og da spesielt potensielle spillere som sokner til følgende skoler:

 • Jessheim skole og ressurssenter
 • Døli skole
 • Gystadmarka skole
 • Skogmo skole

Rekruttering av spillere

Rekrutering av spillere til Ull/Kisa foregår på følgende måter:

 • I Ull/Kisa Fotball kan nye spillere starte med fotball gjennom hele året.
 • Hovedrekrutteringen skjer på vinteren/våren fra det året de fyller 4 til 6 år, og informasjon deles ut til barn i alderen gjennom barnehagene i Jessheim og omegn. I tillegg informeres det om tilbudet gjennom klubbens hjemmeside og sosiale medier.
 • Det året spilleren starter på skolen, deles det ut informasjon på skolene hver høst om klubbens fotballtilbud.
 • Da klubben opplever at jentene kommer til noe senere enn gutter i fotballen, fortsetter aktiv rekruttering av jenter gjennom informasjon på skoler frem tom 5. klasse.
 • Stand på «Barnas dag» på Jessheimdagene, med fotballaktivitet, informasjon og overraskelser.
 • Som et ekstra tiltak inn om rekrutering av jenter arrangerer vi åpen fotballskole dag for jenter i alderen 1. klasse tom 4. klasse en gang hvert år på våren.

Trener, lagledere og andre frivillige til treningsgruppene

I barnefotballen i Ull/Kisa er all aktivitet på lagsnivå basert på frivillig innsats fra foreldre. Når spillerne kommer over i ungdomsfotballalder blir det en blanding av eksterne trenere og frivillige foreldre.

Rekruttering av trenere og lagledere foregår på følgende måter:

  • Eksterne ressurser rekrutteres:
   • Sommerfest eller høstavslutning for alle frivillige i klubben
   • «Headhunting» av trenere
   • Gjennom utlysning av treneroppdrag på nett og sosiale medier
   • Klubben legger til rette for nødvendige kurs for å kunne utføre oppgaver som trener eller lagleder for klubben
   • I Ull/Kisa rekrutterer vi frivillige til å være med rundt treningsgruppene gjennom foreldre- og barntreninger for 4 og 5 åringer. Her inkluderes foreldrene i treningene sammen med barna slik at de får introduksjon i hva det vil si å være trener i klubben.I forbindelse med den første treningen på 6-årsfotballskolen, arrangeres det et foreldremøte hvor klubben presenterer hva det vil si å være frivillig i klubben.

Ull/Kisa IL
Postadresse: Postboks 166, 2051 JESSHEIM
www.ullkisa.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift