Ull/Kisa IL

Politiattester

Politiattester

Innhenting av politiattester for trenere

Alle trenere som utfører oppgaver overfor mindreårige inntil 18 år eller mennesker med utviklingshemming, skal fra 1.1.2009 ha godkjent politiattest. Gruppene i Ull/Kisa er ansvarlig for å innhente dette for sine respektive trenere.

Tove Irene Jonas er i hovedstyret ansvarlig for å håndtere ordningen for hele laget overfor politiet.

For ytterligere info vedr politiattester vises til info på NIF sine sider:

http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx

Ull/Kisa IL
Postadresse: Postboks 166, 2051 JESSHEIM

www.ullkisa.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift