Ull/Kisa IL

Visjon

Visjon

(Utarbeidet i 2010. Senere har de ulike enhetene innen Ull/Kisa IL også utarbeidet egne mål- og strategidokumenter som kan leses på deres respektive sider)

En positiv klubb for alle

Fotball – Friidrett - Håndball – Idrettsskole - Innebandy

Med positiv mener vi å være:

Inkluderende
Alle som ønsker medlemskap er velkommen til klubben. 

Ryddige i forhold til: 
 Samarbeidspartnere - klubber, sponsorer, og andre
 Offentlige myndigheter - kommune, fylke, likningsmyndigheter, og andre
 Medlemmer – det skal være stimulerende å delta i fellesskapet
 Konkurrenter – det skal være hyggelig å komme til klubbens arrangementer
 Økonomi - Vi skal ha ryddige og oversiktlige forhold


Raus
Det er lov å feile, men vi skal lære av våre feil

Fair play
Dette skal gjelde i alle sammenhenger

Med alle mener vi:
 Alle skal føle seg velkommen
 Alle skal føle seg som en del av Ull/Kisa
 Alle skal få lov til å bidra
 Det skal være lett å bli en del av miljøet

Kommunikasjon
 Vi skal være gode på kommunikasjon - både utad og innad
 Hjemmeside, aviser, lokal–TV, intern kommunikasjon, etc.

Organisasjon
Hovedstyret med ansvar for medlemsregister og koordinering mellom enhetene og utad.

Alle idrettslige aktiviteter styres av de 5 gruppene med egne styrer og selvstendig økonomi.

Ull/Kisa IL
Postadresse: Postboks 166, 2051 JESSHEIM

www.ullkisa.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift